Tăng kỹ năng CSS với 20 tips sau

Nguồn: webdesignerwall.com  | Dịch bởi: Canti – có tóm lược theo khả năng hiểu của bản thân, mong mọi người góp ý để Canti hoàn thiện post này nhé! 1- Sử dụng một bộ CSS Reset Không phải hầu hết các PJ đều cần tất cả các rule trong những thư viện reset (normalize.css,…). Kiến nghị: Không bắt buộc phải sử dụng khai báo box-sing – nếu sử dụng inherit box-sizing bên dưới đây, bạn có thể bỏ nó. 2 – Inherit box-sizing Cho box-sizing kế thừa từ html Sẽ dễ dàng hơn trong việc thay đổi box-sing khi code được giới … Continue reading Tăng kỹ năng CSS với 20 tips sau